ENGLISH   
  Ana Sayfa  
  Kongre Takvimi  
  Organizasyon ve Kurullar  
  Bilim Kurulu  
  Kongre Programı  
  Sosyal Program  
  Kongre Konuları ve İlgili Teknikler  
  Bildiri Yazım Kuralları  
  Kayıt  
  Katılım Ücretleri  
  Onur Konukları  
  Davetli Konuşmacılar  
  Konaklama  
  Kongre Merkezi ve Ulaşım  
  Destekleyen Kuruluşlar  
  Önemli Linkler  
  İletişim  
     

 
  Untitled Document
  VI. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ  
 
Kongre Özet Kitabı'nın son halini indirmek için tıklayınız...

Kongre fotoğrafları için tıklayınız...

ÖNEMLİ DUYURU!
Değerli Kongre Katılımcıları,
Uluslar arası katılımlı VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi’nde sunulması kabul edilmiş bildirilerden “Tam Makale” olarak yayımlanmasını istediğiniz bildirilerinizin, aşağıda verilen link üzerinden, 22 Mayıs 2017-30 Haziran 2017 tarihleri arasında “Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry” (JOTCSA) dergisinin yazım kurallarına göre hazırlanarak dergiye yüklenmesi gerekmektedir. Makalenin yazım esasları linkte verilmiştir.
Saygılarımızla,
Derginin Linki: http://turchemsoc.dergipark.gov.tr/jotcsa
Makale Yükleme Linki: http://dergipark.gov.tr/journal/1021/submission/start

Not:

  • Makaleler, Derginin Uluslar arası katılımlı VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi bildirileri için çıkarılacak özel bir sayısında yayımlanacaktır.
  • Makale taslağını yükleme sırasında bir sorunun yaşanması halinde Yazı İşleri Müdürü Dr. Barbaros Akkurt ile jotcsa@turchemsoc.org adresinden temas kurulabilir.
  • Makale hazırlayan arkadaşlar isterlerse, hakemlik için dergiye kayıt da yaptırabilirler.ÖNEMLİ DUYURU!
Kongre Programı 04.05.2017 tarihinde güncellenmiştir..


Değerli Akademisyenler,

İki yılda bir yapılmakta olan Uluslararası Katılımlı Ulusal Anorganik Kimya Kongresi BURDUR’da 18-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü tarafından organize edilecektir.

Kongre ulusal ve uluslararası katılımcılara açıktır. Hazırlanacak Bildiri Özetleri Kongre bildiri özet kitabında yayınlanacaktır. Ayrıca dergi hakemleri incelemesi ile seçilecek tam metin bildiriler, TR dizinde taranan “Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry” (JOTCSA) dergisinde yayınlanacaktır.

Teke Yöresinin başkenti olarak kabul edilen Burdur ilinde düzenlenecek olan Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi’nin amacı, üniversiteler, kamu ve özel endüstri kuruluşlarında kimya, fizik, eczacılık, mühendislik, tıp gibi çeşitli disiplinlerde anorganik kimya konularında çalışan temel bilimciler ile uygulayıcıları bir araya getirmek, tartışma ortamı oluşturmak, katılımcılar arasında işbirliğini teşvik etmek, alanda yetişecek genç akademisyenlere deneyim kazandırmak, anorganik kimya alanındaki son teknolojik gelişmeler ve gelecekle ilgili eğilimleri ortaya koymak ve bilimsel etkinlikleri sürekli kılarak artırmaktır.

Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi’nde ele alınacak başlıca konular şunlardır.
• Koordinasyon Kimyası
• Supramoleküler Bileşikler
• Organometalik Kimya
• Katalizörler
• Tepkime Mekanizmaları
• Enerji ve Fotokimya
• Biyoinorganik Kimya
• Katı Hal Kimyası
• İnorganik-organik Malzemeler

Siz değerli bilim insanlarının kongremize katılımını umuyor, sunumlarınızla katkılarınızı bekliyoruz.

 
Kongre Düzenleme Kurulu